Hyttefeltet Jahrehagen (79 solgt!)

 

Jahrehagen er et ca. 125 mål stort tomteområde beliggende 2 km. vest for Stavern i retning Helgeroa.

I samarbeid med Familiehytta og deres arkitekter/planleggere har vi funnet frem til hyttetyper til beste for prosjektet både praktisk og estetisk. Hyttene er av forskjellige størrelser, og fremstår alle som romslige og praktiske og av høy kvalitet. De er forsøkt lagt slik i terrenget at hver enkelt hytte får en usjenert og uforstyrret beliggenhet.

Klikk på kartet for å se en større versjon.

På kartet er det et felt skravert med grått. Her er et servicebygg over to etasjer med en "landhandel", et lite treningssenter, et servicekontor samt en liten "pool - bar" i tilknytning til bassengområdet. Dette betyr at man kan hygge seg med en liten matbit og noe godt å drikke etter dagens aktiviteter.

Når du kjøper hytte på Jahrehagen kjøper du ikke bare en hytte. Du vil automatisk også bli deltager i et sameie som disponerer store fellesarealer som byr på en rekke aktiviteter.

 

Et område for hele familien

Det er vanskelig å kjede seg innenfor hytteområdet. Her finner du aktiviteter som bading, sykling, leking, utendørs trening og masse mer.

 

Trygt

Alle kjøreveier inne på området blir brede, fine og asfaltert. Det blir etablert bommer slik at veiene kun blir benyttet av hytteeierne og deres gjester. Alle disse tiltak vil bli utført og ferdigstilt parallelt med gjennomføringen av første bygge- og salgsfase.

 

Hver tomt vil bli skilt ut og få sitt eget gårds- og bruksnummer. Du vil altså få skjøte på tomten uten pengeheftelser. Det vil bli etablert et sameie/velforening som hver enkelt hytteeier automatisk vil bli medlem av. Dette sameiet vil bli eier av alle fellesarealer, herunder veier og utstyr, og stå ansvarlig for drift og vedlikehold av disse. Anlegg for vann og avløp vil bli av kommunal standard og vil bli overtatt og driftet av Larvik Kommune etter ferdigstillelse. Servicebygget vil bli drevet kommersielt, eiet av andre, og inngår således ikke som en del av sameiet.